Fascinationen af kroppe, kropssprog og udtryk er en evig inspiration i mit kreative arbejde.For mig drejer det sig om at fange Nu’et med sit Nærvær – om at se det store i det små – om Magien i hverdagen & Fordybelsen.
Det er Sanseligheden – Livsglæden – Dynamikken mellem kvinden og manden (Indre som Ydre)… Kroppens visdom – Det Spirituelle – Det Mytologiske og til tider det Eroriske Univers, der fascinirer mig…
– og derfor er det fremherskende i malerierne.

Den nøgne krop er for mig også udtryk for det, at for at møde verden skal du være nøgen. Her mener jeg arbejdet med at finde sin Indre kerne, blive og være den man er Inderst inde og TURDE være det – (på godt og ondt).
…stå ved sig selv – Den nøgne sandhed.

Selv om det i første omgang er den fysiske kvindekrop, der dominerer eller er fremtrædende i malerierne, kan det være et udtryk for Det kvindelige i Manden.

Maleriernes grundlæggende struktur bliver dannet af mit håndgjorte papir – forskellige materialer som pasta, gips, sand, aske mm. – lag på lag på lag og krydret med figurer – især kvindekroppe (nogle gange fuldt optegnet, andre gange kun antydet, som føde til beskuerens fantasi) – samt digte og tekster, der dukker op i den kreative proces.

Et af mine temaer var i 2003 / 2004 Med Krop, Sjæl og Eros. I 2005 / 2006 er der fokus på Det Musiske Maleri – hvor jeg udforsker Mozarts frivole og fascinerende personlighed og musik.